ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โทรศัพท์ภายใน 6802

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โทรศัพท์ภายใน 6803

 225 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  2 ผู้เข้าชมวันนี้