อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
หอพักนักศึกษา
ประกวดเวทีนานาชาติ Makro HoReCa Challenge
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
เรียนดี ประพฤติดี มีทุนการศึกษา
จุดประกายแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
เรียนรู้การประกอบอาหารไทยร่วมสมัย
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่
เรียนรู้นอกห้องเรียน ในรายวิชาข้าว
กิจกรรมสานสัมพันธ์ Freshy Day Freshy Night
บริการจัดอาหาร งานวิวาห์ใต้สมุทร
previous arrow
next arrow
Slider
SKILL : ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

SKILL : ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ทัก ...
วันสำคัญของชาติเดือนธันวาคม

วันสำคัญของชาติเดือนธันวาคม

วันชาติ ตรงกับวันที่ธันวาคม ...
SMART CITY : เมืองอัจฉริยะ

SMART CITY : เมืองอัจฉริยะ

นิยาม “เมืองอัจฉริยะ” เมืองที่ ...

 8,169 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  20 ผู้เข้าชมวันนี้