Loading Events

Events for สิงหาคม 2019 › กิจกรรม มหาวิทยาลัย

Calendar Month Navigation

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
28
29
30

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Game Based Learning : Latest Trend Education 2019

31

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Game Based Learning : Latest Trend Education 2019

1

จัดอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1

2

จัดอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1

3

ศูนย์ฯ ตรังจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

4

ศูนย์ฯ ตรังจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

5

ศูนย์ฯ ตรังจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

6

ศูนย์ฯ ตรังจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

7

ศูนย์ฯ ตรังจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

8

ศูนย์ฯ ตรังจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

9
10
11
12
13

ประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง

14

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมา

ส่งรายงานประกันตนเอง

15
16
17
18
19

โครงการเชฟสัญจร

20

โครงการเชฟสัญจร 

ตรวจประกันคุณภาพศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

21

โครงการเชฟสัญจร 

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
+ Export Events