“เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมประชุมกับเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดฝั่งอันดามัน”

"เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมประชุมกับเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดฝั่งอันดามัน"

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 2 องค์กรในจังหวัดตรัง ในการประชุมร่วมกัน ภายใต้เครือข่าย “TrangUnet” ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 2 องค์กรในจังหวัดตรัง ในการประชุมร่วมกัน ภายใต้เครือข่าย "TrangUnet" ณ ...

ประกาศจากเครือข่าย 8 สถาบัน 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง “เลื่อนงานจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอุดมศึกษา จังหวัดตรัง “เฟื่องฟ้าขจรเกมส์” ครั้งที่ 14

ประกาศจากเครือข่าย 8 สถาบัน 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง เรื่อง “เลื่อนงานจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอุดมศึกษา จังหวัดตรัง “เฟื่องฟ้าขจรเกมส์” ครั้งที่ 14

บุคลากร ม.สวนดุสิต ตรัง ร่วมบริจาคโลหิต

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงศักดา ชยานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต

อบรมโครงการ “การยกระดับการให้บริการอาหารเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยง”

คณะอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และอาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย จัดอบรม “การยกระดับการให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่ม และสถานที่จัดเลี้ยง”