กิจกรรม “สอยดาว แจกของขวัญเทศกาล คริสต์มาส และวันปีใหม่ ปี 2563”

กิจกรรม "สอยดาว แจกของขวัญเทศกาล คริสต์มาส และวันปีใหม่ ปี 2563" จัดโดยสำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ขนมอบ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 พ.ย. 62 สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

บรรยากาศการอบรม “การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล”

บรรยากาศการอบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล" วันที่ 16 พ.ย.62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง

นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกนิเทศนักศึกษาระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม พ.ศ.2562

จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการศูนย์ฯ ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรัง เป็นประธานในการประชุม