เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.ค. 63 และอบรมในวันเสาร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 63 รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ...

😮นับถอยหลังได้แล้ว…อีกไม่กี่วันน้องๆ รอบ 5 เตรียมเข้าเว็บรับสมัครได้เลยนะคะ >> แอดกระซิบเบาๆ ว่า ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 9-14 มิถุนายน 2563

น้องๆ รอบ 5 เตรียมเข้าเว็บรับสมัครได้เลยนะคะ >> แอดกระซิบเบาๆ ว่า ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 9-14 มิถุนายน 2563