ศูนย์ฯ ตรัง เตรียมบุคลากรและหลักฐานในการสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ศูนย์ฯ ตรัง เตรียมบุคลากรและหลักฐานในการสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรม ILP English Camp 2019 (Panyawit School Trang)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,2,3 และ 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านการการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับดี (ทองแดง)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านการการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับดี (ทองแดง)

จัดทดลองสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดลองสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ ...

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 63

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 63

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ฯ ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน