ศูนย์ฯ ตรัง ร่วมกิจกรรมโชว์การผัดหมี่เตี๋ยวมงคลแสดงสัญลักษณ์การเปิดงานตรุษจีน

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลตรุษจีน และมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก”

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2

คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เปิดอบรม Microsoft Office (Word Excel Powerpoint) เบื้องต้น และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ ระยะเวลา 12 ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน

งานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูป “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ธีรเดช รักไทย และดร.นวลรัตน์ วัฒนา อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูป “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร ได้รับเกียรติบัตร”ครูผู้สอนดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติบัตร”ครูผู้สอนดีเด่น” จาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ศูนย์ฯ ตรัง คว้ารางวัล โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็น Smart Startup ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้ธีม “Smart Startup : Let’s Go Local and Eco”

ศูนย์ฯ ตรัง คว้ารางวัล โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็น Smart Startup ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้ธีม “Smart Startup : Let’s Go Local and ...