ปฐมนิเทศ 63 ตรัง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศูนย์ฯ ตรัง

🚩น้อง ๆ 63 ศูนย์ฯ ตรัง ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร
น้อง ๆ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต นะคะ

20ผู้เข้าชมทั้งหมด6ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.