ฝสก_๒๐๐๒๐๔_0011

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เดินทาง ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เดินทาง ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก

9ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.