PR5

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2

คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เปิดอบรม Microsoft Office (Word Excel Powerpoint) เบื้องต้น และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2 วัน)

วัน เวลา สถานที่อบรม

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

📣 ค่าลงทะเบียน 750 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
📣 ค่าลงทะเบียน 700 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
รับจำนวนจำกัด 30 คน
เมื่อสมัคร และชำระเงินเรียบร้อย สามารถเข้ากลุ่มไลน์เพื่อสอบถามข้อมูล
หรือพูดคุยกับวิทยากรผู้สอนระหว่างเรียน ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/7imjmlxi5j

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม
  • มีบริการอาหารว่างจำนวน 4 มื้อ
  • ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบ 80% จะได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรม

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://bit.ly/com12hr

รูปแบบการชำระเงิน

💰 โอนเงินสำหรับค่าสมัคร

  • ผ่านบัญชีเลขที่ 261-4-27817-0
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรัง
  • ชื่อบัญชี นายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ และ น.ส.สุดารัตน์ เทพกิจ และน.ส.เมธาวดี อ่อนรู้ที่

**สำหรับอาหารเที่ยง ทีมผู้จัดงานบริการสั่งให้ มีค่าใช้จ่ายต่างหากในส่วนนี้ ไม่รวมค่าลงทะเบียนอบรม
***หากประสงค์พักค้างคืน ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา เปิดให้บริการ มีค่าใช้จ่ายต่างหากในส่วนนี้ ไม่รวมค่าลงทะเบียนอบรม

ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา ที่สามารถรองรับการฝึกอบรม โดยมีอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้
📌 หากเข้าพัก 1 ท่าน เป็นจำนวน 500 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
📌 หากเข้าพัก 2 ท่าน เป็นจำนวน 650 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.นวลรัตน์ โทรศัพท์ 085 100 0731
อ.กนกวรรณ โทรศัพท์ 086 739 9258

184ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.