74674892_114285756694800_3715763511293378560_n

บรรยากาศการอบรม “การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล”

บรรยากาศการอบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล" วันที่ 16 พ.ย.62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง
โดยมี ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นวิทยากร
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติจากงานวิจัยกันค่ะ (Laugh Face)
เจอกันครั้งต่อไป ถาม-ตอบ สารพันปัญหางานวิจัยเชิงคุณภาพ Live FB page “peeya พาเพลิน” วันที่ 24 พ.ย.62 เวลา 1 ทุ่มตรง (^^)

55ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.