รับสมัครปรับโควตา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

รอบโควตา รับสมัคร 6 ก.พ.-23 มี.ค.63 เรียนจบ ม.6 ,กศน.,ปวช. ก็สมัครได้นะ
รอบนี้ไม่ใช่คะแนน O-NET,GPAX,GAT,PAT
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
สอบถามรายละเอียดโทร. พี่ปลา 08 2415 2813
ลงทะเบียนที่ https://student.mytcas.com/th
สมัครรอบนี้สมัครที่ www.mytcas.com

92ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.