44

เตรียมตัวให้พร้อม..ทดลองสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม DP 31 ตรวจสอบรายชื่อ และเวลาสอบ ได้ทาง www.dusittrang.com นะคะ

49ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.