ฝสก_๑๙๐๙๑๑_0021

โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

“เพราะโลกมันกว้าง คนข้างๆจึงสำคัญ”
ร่วมกันเติมเต็มสานสายใยรักในครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก ให้พี่น้องชาวบ่อน้ำร้อน นำโดย ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง ร่วมกับทีมงานสานสัมพันธ์ครอบครัวอบต.บ่อน้ำร้อน ในโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว อบต.บ่อน้ำร้อน ในวันที่ 7-8 ก.ย. 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
##ขอบคุณที่ช่วยกันกันสรรค์สร้างความทรงจำดีๆ สวนดุสิตตรังยินดีรับใช้สังคม##

27ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.