IMG_3179

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินฯ กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินฯ กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562  โดยให้นักศึกษาดำเนินการทำสัญญาผ่านระบบe-Studentloan (นักศึกษารายใหม่ให้มารับเอกสารการเปิดบัญชี ที่ห้องฝ่ายบริหารก่อน)  และส่งสัญญาพร้อมเอกสารแนบระหว่างวันที่ 16- 25 กันยายน 2562 ณ ห้องฝ่ายบริหาร
สอบถามเพิ่มเติม คุณสุชาดา (พี่แจ้ว) โทร 081 172 9599

37ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.