ดูงาน_๑๙๐๙๐๔_0001

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตัง จ.ตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตัง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบควบคุมแสง สี เสียง อาคารหอประชุม การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ SMART CLASSROOM และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

51ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.