ทรัพย์สิน_190726_0001

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้สู่ทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้สู่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภลักษณ์ เจนจริยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พาณิชย์จังหวัดตรัง เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Activity space 

47ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.