กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ AUYS

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ SDU Trang ASEAN University Youth Summit 2019

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดพิธีมอบทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมา

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดพิธีมอบทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สามารถดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากปุ่ม ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

What People Say

2245ผู้เข้าชมทั้งหมด3ผู้เข้าชมวันนี้