“โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

"โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ

วันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 13.00-16.30 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “อาหารชะลอวัย ถูกใจวัยเก๋า”

เชิญชวนเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "อาหารชะลอวัย ถูกใจวัยเก๋า" พูดคุยกับคุณหมอสมัชชา Hero ของชาวตรัง คลายข้อสงสัย..สุขภาพวัยเก๋า

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สามารถดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากปุ่ม ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

What People Say

9403ผู้เข้าชมทั้งหมด3ผู้เข้าชมวันนี้