ศูนย์ฯ ตรัง เตรียมบุคลากรและหลักฐานในการสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ศูนย์ฯ ตรัง เตรียมบุคลากรและหลักฐานในการสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรม ILP English Camp 2019 (Panyawit School Trang)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,2,3 และ 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าทดลองสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication )

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าทดลองสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication )

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สามารถดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากปุ่ม ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

What People Say

7084ผู้เข้าชมทั้งหมด23ผู้เข้าชมวันนี้