ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ระบบ TCAS 63

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ระบบ TCAS 63

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ 2020 (SDU-UUM STUDENTS LEADERSHIP SEMINAR 2020 : BUILDING LEADERSHIP CAPACITY AND FUTURE LEADERS)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ 2020 (SDU-UUM STUDENTS LEADERSHIP SEMINAR 2020 : BUILDING LEADERSHIP CAPACITY AND FUTURE ...

ม.สวนดุสิต ตรัง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การยกระดับการให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยง”

ม.สวนดุสิต ตรัง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การยกระดับการให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครื่อข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สามารถดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากปุ่ม ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

What People Say

16480ผู้เข้าชมทั้งหมด20ผู้เข้าชมวันนี้