รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนออนไลน์ (อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

What People Say

26238ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้