ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตรัง

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการพิมพ์เผยแพร่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการพิมพ์เผยแพร่

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะอาจารย์ ได้รับเกียรติจากเทศบาลนครตรัง เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ...

โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

ร่วมกันเติมเต็มสานสายใยรักในครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก ให้พี่น้องชาวบ่อน้ำร้อน นำโดย ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินฯ กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินฯ กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สามารถดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากปุ่ม ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

What People Say

4828ผู้เข้าชมทั้งหมด94ผู้เข้าชมวันนี้